1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.kutumenu.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden kutumenu.com sistemine üye olunabilir. Her kutumenu.com kullanıcısı(Gel al sipariş sistemi dahil), kutumenu.com internet sitesi ve mobil uygulamanın sahibi Toktaylar Yemek Gıda Temizlik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“kutumenu.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklerin hepsi “Gel al sipariş sistemi”nde de geçerlidir.

2. Hizmetler

Kutumenu.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan Toktaylar Yemek Gıda Temizlik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Kutumenu.com Kullanıcı Sistemi

Her Kutumenu.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

Her kullanıcının Kutumenu.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Kutumenu.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

Sipariş, online Kutumenu.com internet sitesi ve mobil uygulamasından üye olunarak veya üye olmadan ad soyad, e-mail adresi, telefon ile açık adres ve sipariş adedini (en az 3 adet) bildirerek gün içerisinde (Pazar günü hariç) 08:00 – 16:00 saatleri arasında verilir, bir sonraki gün 12:00’ye kadar soğuk zincirde özel thermo kutularda taşınıp bu kutulardan çıkarılarak müşteriye teslim edilir.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), talep üzerine kullanıcının Kutumenu.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Kutumenu.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) kullanıcılarını Kutumenu.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Kutumenu.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Kutumenu.com sistemi (Toktaylar Yemek Gıda Temizlik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)  ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kutumenu.com, sistemin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)  Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Kutumenu.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Kutumenu.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Kutumenu.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Kutumenu.com üyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)  tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Temizlik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) ‘a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)  hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Kutumenu.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

Kutumenu.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un sorumlu olmayacağını;

Kutumenu.com servislerinin kullanımı sırasında eksik ve/veya fazla talep edilen, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un sorumlu olmayacağını;

Kutumenu.com’da sunulan hizmetlere Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Kutumenu.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’a bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un sorumlu tutulamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’a devredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Kutumenu.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Kutumenu.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’nün veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’nün bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Kutu Menü üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

Kutumenu.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Kutumenu.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’dan tazminat talep etmemeyi;

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’dan izin almadan Kutumenu.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

Kutumenu.com’dan verilen siparişlerin kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda sipariş verilen gün saat 16:00’dan itibaren kullanıcıya özgü olarak hazırlandığını, sipariş iptalinin en geç sipariş verilen gün saat 16:00’ya kadar yapılabileceğini, 16:00’dan sonra yapılan sipariş iptallerinin geçerli olmayacağını, online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmışsa iadesinin yapılmayacağını, siparişin hazırlanıp kullanıcının siparişte belirtmiş olduğu adrese teslim edilmek üzere ertesi gün saat 12:00’ye kadar ulaştırılacağı, en geç işbu vakitte ödemenin muaccel hale geleceği, seçilen ödeme yöntemiyle (kapıda nakit ve kredi kartıyla) kullanıcı tarafından ödemenin yapılacağını,

Kutu Menü’nün muhafaza koşulları ve tüketim tavsiyeleri’ne uygun olarak muhafazasının ve tüketiminin gerçekleştirilmesi gerektiği kabul eder, muhafaza ve tüketiminin belirtilen hallerde gerçekleştirilmemesi durumunda üründe ortaya çıkabilecek bozulma vb. hallerden ve kullanıcıda meydana gelebilecek zararlardan Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’nün sorumlu olmayacağını,

Kutumenu.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Kutumenu.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’a Tanınan Yetkiler

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Kutumenu.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Kutumenu.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) sorumlu tutulmayacaktır. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) sistemindeki satışlar, menülerin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin Kutumenu.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Kutumenu.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Kutumenu.com sistemi içinde Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden ve mobil uygulamadan kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Kutumenu.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkı Kutumenu.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kutumenu.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Kutumenu.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Kutumenu.com gerekli özeni gösterecektir. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), kullanıcının Kutumenu.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Kutumenu.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Kutumenu.com kullanıcıları Kutumenu.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Kutumenu.com sisteminin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Kutumenu.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Kullanıcılar, kurye hizmeti kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı Kutumenu.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) ve Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.), Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Kutumenu.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Ürün Teslimatı

Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Kutumenu.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

Siparişin Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından siparişin hazırlanmadığı (sipariş günü saat 16:00’ya kadar) veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Kutu Menü(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

Siparişin bir kısmının veya tamamının kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’da mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)’un  onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) görevlisine iadesi gerekmektedir.

Kutumenu.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması, muhafaza koşulları ve tüketim tavsiyelerine uyulmaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Kutumenu.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Kutumenu.com(Toktaylar Yemek Gıda Tem. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Kutumenu.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Siparişlerinizi Pazar hariç her gün saat 16:00’ya kadar verebilirsiniz. Gün içerisinde verdiğiniz siparişler, ertesi gün 12:00’den önce adresinize teslim edilir.